OEP: convocatòria per ingressar al SOIVRE

. Convocatòria per ingressar, per accés lliure al Cos d’Enginyers Tècnics del SOIVRE. Ordre ECC/1515/2015, de 16 de juliol. BOE de 27 de juliol de 2015.

. Convocatòria per ingressar, per accés lliure i promoció interna, al Cos d’Inspectors del SOIVRE. Ordre ECC/1516/2015, de 16 de juliol. BOE de 27 de juliol de 2015.