Convocatòria de processos selectius al Ministeri d’Indústria, MAGRAMA i Ministeri de Sanitat.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure a l’Escala de Titolats Superiors d’Organismes Autònoms del Ministeri d’Indústria, Energia i i Turisme. Ordre IET/1371/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos d’Enginyers Agrònoms del MAGRAMA. Ordre AAA/1372/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos de Farmacèutics Titulars del Ministeri de Sanitat. Ordre SSI/1373/2015, BOE de 9 de juliol de 2015.