Archivo de la etiqueta: horaris i jornada

Novetats en la resolució de modificació de jornada i horaris publicada al BOE de 18 de setembre.

[En castellà més avall]

logo

A la Resolució de Modificació de la Resolució de jornada i horaris [pdf] publicada avui (18 de setembre de 2015) les principals novetats són:

. Tant els dies d’afers particulars com les vacances es podran gaudir fins el 31 de gener. A partir d’ara, no només  el 2015/16.

. Es diu expressament que els dies addicionals de vacances es gaudeixen des del dia següent al compliment de l’antiguitat requerida. Com ja havíem apuntat nosaltres.

. Es segueixen podent gaudir cinc dies solts de vacances, i unir-los als de lliure disposició. Això no és cap novetat però confirma allò que ja teniem.

. I només per aquest any 2015: Els dies addicionals de vacances del 2015 es poden gaudir també de forma independent, d’igual manera que els cinc ja previstos anteriorment. NOMÉS ELS EXTRA D’AQUEST ANY 2015.

. No es modifica l’apartat 9.8 de la Resolució de Jornada i horaris del 2012, i per tant es continua tenint un dia addicional d’Afers Propis si cap festiu nacional cau en dissabte, com passa aquest any.
Ni tampoc que si el 24 i 31 de desembre cauen en dissabte o festiu es tinguin 2 dies més.

*************************

logo

En la Resolución de modificación de la Resolución de jornada y horarios [pdf] publicada hoy las principales novedades son:

  • Tanto los días de asuntos particulares como las vacaciones se pueden disfrutar hasta el 31 de enero. A partir de ahora, no sólo en el 2015/16.
  • Se dice expresamente que los días adicionales de vacaciones se disfrutan desde el día siguiente al del cumplimiento de la antigüedad requerida. Como ya habíamos apuntado nosotros.
  • Se siguen pudiendo disfrutar cinco días sueltos de vacaciones, y unirlos a los de libre disposición. Esto no es una novedad pero confirma lo que ya teníamos.
  • Y sólo para este año 2015: Los días adicionales de vacaciones del 2015 se pueden disfrutar también de forma independiente, igual que los cinco ya previstos anteriormente. SÓLO LOS EXTRA DE ESTE AÑO 2015.
  • No modifica el apartado 9.8 de la Resolución de Jornada y horarios del 2012, por lo que se sigue teniendo un día extra de asuntos propios si algún festivo nacional cae en sábado, como pasa este año. Ni tampoco el que si el 24 y 31 de diciembre caen en sábado o festivo se tengan dos días más.