CGT critica la desviación de responsabilidades de los Interventores hacia los Técnicos de la Intervención General del Estado en la recepción de contratos

logo

Una Resolución de 14 de julio habilita a los Técnicos nivel 26 a ser representantes de la IGAE en la recepción de determinados contratos públicos

El pasado viernes 24 de junio se publicó en el BOE una Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que regula la función interventora de dicha dependencia en los actos de recepción de los contratos públicos[1]. La sorpresa estaba en su apartado Noveno, que habilita a los funcionarios de nivel 26 del Cuerpo de Técnicos de Auditoría y Contabilidad a ser los representantes de la IGAE en determinados actos de recepción, en función del importe y el tipo de contrato.

Hasta ahora, para los actos de recepción de contratos públicos los únicos representantes que designaba la IGAE eran funcionarios del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. A partir de este momento, la responsabilidad que implica representar a la IGAE en estos actos (de una importante trascendencia económica y jurídica entre los contratistas y la Administración) se traslada a los funcionarios del Cuerpo Técnico, sin que entre sus responsabilidades se encuentre ni ésta ni ninguna otra parecida.

De hecho, para permitir esta desviación de responsabilidades el Ministerio de Hacienda ha tenido que cambiar el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que regula el régimen de control interno de la IGAE[2]. El artículo 28 indicaba que, efectivamente, la designación de los delegados por el Interventor General se haría entre funcionarios del Cuerpo de Interventores. Pero la modificación[3] del RD 2188/1995 que se ha realizado el 26 de febrero de 2015 permite que ahora sea representante de la IGAE cualquier funcionario de la Intervención.

Por tanto, lo que antes estaba perfectamente regulado en un Real Decreto, ahora queda al albor de la propia IGAE (donde el poder de los Interventores es prácticamente total). Hoy se derivan responsabilidades de los Interventores (A1) a los Técnicos nivel 26 (A2), pero ya nada impide que más adelante esta desviación se alargue a cualquier funcionario de la IGAE, ya que así lo permite el Real Decreto.

La Confederación General del Trabajo (CGT) critica todo este enjuague normativo que implica, primero, que ahora la IGAE tenga una libertad de regulación que antes estaba perfectamente determinada en un Real Decreto, y segundo, que se derive la responsabilidad propia de los Interventores hacia el resto de funcionarios de la IGAE, que ni tienen la formación necesaria para ello ni se les retribuye por esa asunción de responsabilidad.

La IGAE, al igual que el resto de la Administración, ha sufrido un drástico recorte de personal con la amortización de cientos de plazas en estos últimos años. Sin embargo, la carga de trabajo cada año es mayor (con la fiscalización de nuevos organismos y el auxilio a los Tribunales en las cada vez más abundantes investigaciones por delitos económicos), lo que implica que el personal de las distintas Intervenciones Delegadas y Territoriales se estén sobrecargando. Si la IGAE quiere descargar de trabajo a los Interventores, lo que debe hacer es aumentar el número de plazas convocadas en las oposiciones, pero no solo de Interventores (el cuerpo que menos recortes ha sufrido dentro de la IGAE), sino también de Técnicos. Igualmente, CGT exige a la IGAE que deje de amortizar plazas en las Intervenciones, y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que aumente el número de Administrativos y Auxiliares administrativos en la IGAE, ya que han sido barridos en estos años, y su labor, aunque no tengan la responsabilidad de los Interventores, es fundamental.

 

[1] Resolución de 14 de julio de 2015, de la IGAE, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión

2 Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la IGAE, vigente hasta 26/2/2015

3 Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la IGAE, vigente desde 27/2/2015

 

La pujada de l’1%: Joc de Vots

El govern del PP anuncia en vigílies de les eleccions generals una pírrica pujada salarial de l’1% i la devolució «a terminis» de la paga extra sostreta el 2012.

Si algú no ho sabia, estem en any electoral. El govern ha xifrat el preu del vot dels i les empleats i empleades públiques en un 1%.

Portem dècades perdent poder adquisitiu. Entre 1982 i 2014, més d’un 54%. Des que el 2010 els mercats ens van baixar el sou un 5%, hem perdut un 8,6% del nostre poder de compra sense comptar l’extra sostreta, i això tenint en compte que l’IPC ha estat sota mínims. La promesa pujada de l’1% de 2016 pot ser que fins i tot suposi una nova pèrdua real dels salaris i no obstant això s’està venent la mesura com una pujada històrica de les retribucions.

En època de vaques grasses -els de la bombolla del totxo – les nostres rendes pujaven sempre per sota de l’IPC real, quan no eren literalment congelades. Ara, amb la crisi, a gos flac tot han estat puces. El 2010 ens van baixar un 5%. El 2012 ens van treure una paga extra, ens han guillotinat el sou en cas de baixa mèdica, ens van treure dies de vacances i assumptes propis, que ara ens tornen a comptagotes al crit de Montoro de ’Pites, Pitas !, han reduït les plantilles amb unes taxes de jubilació de piràmide invertida i hem patit, com la resta de la població retallades en sanitat, educació i serveis bàsics.

La suposada pujada de l’1% per a l’any que ve, venuda com una mesura excepcional i com a exemple de magnanimitat del govern, és un insult a la nostra dignitat, ja que pretenen acontentar com a idiotes que no saben fer comptes. La pujada de l’1% va a suposar, si més no, una nova pèrdua més del nostre poder adquisitiu ja que l’IPC d’aquest any a juny ja va pel 0,9% acumulat, i això sense comptar amb la històrica pèrdua de poder adquisitiu que arrosseguem des dels anys 80.

Mínima compensació si tenim en compte el Programa d’Estabilitat 2014-2017 que el govern ha enviat a la Troica, que, a la pàgina 40 diu: … la remuneració d’assalariats públics perd 1,7 punts percentuals, arribant a un 9, 6% sobre el PIB el 2017 … Aquest resultat és essencial a l’hora de garantir la sostenibilitat de la consolidació fiscal … .Més endavant, a la pàgina 41, ens mostren el camí amb més claredat: el manteniment de l’austeritat en les polítiques de gestió del personal (per exemple, les regles sobre limitació de reemplazamientos o la congelació de sous dels funcionaris públics), però això ja serà una altra història, la posterior a les eleccions, la de les promeses incomplertes, la de noves retallades pel nostre bé .

En any electoral, quan repeteixen com un mantra que «Espanya va bé» i som el país que més creix i més ocupació crea de la UE segons els nostres governants (22,2% de la població viu en risc de pobresa i un 6,2 % està ja mateix en una situació de pobresa greu, 1 de cada 3 menors viu sota el llindar de la pobresa, més de 2, 5 milions de nens que viuen en llars on les seves famílies tenen problemes en alimentació, salut, habitatge o lleure , segons dades de l’INE), el nostre goig es xifra en un pírric 1% de pujada nominal. Si això succeeix en any electoral, amb amenaça de desastre electoral del partit en el govern, imaginem què ens pot passar quan el nou govern legitimat a les urnes -dóna igual del signe que sigui- elabori els pressupostos de l’estat de 2017. No voldríem ser malastrucs, però si en any electoral correm el risc de perdre salari real si l’IPC puja per sobre de l’1%, imaginem què ens pot succeir en el 2016 -o sigui l’equivalent a 2012 de la nova legislatura- si no som capaços de fer enfront de qualsevol que sigui el nostre nou govern a partir d’aquesta tardor.

Si no lluitem per lo nostre, ningú ho farà per nosaltres.

Federació Estatal de Treballadors de l’Administració de l’Estat i de la Seguretat Social de CGT

Que no, que no ens enganyeu! Comunicat de FETAP-CGT a la ciutadania i empleades i empleats públics

 Mariano Rajoy treu pit i anuncia un oportunista avançament de la seva reforma fiscal. Els seus polítics de càmera filtren a la premsa rumors interessats sobre devolucions de la paga robada el 2012 i recuperació del poder adquisitiu de les empleades i dels empleats públics (sic).

Falta molt poc per a una nova cita amb les urnes, i tot val. Els mateixos que van arribar arrasant i s’aniran deixant darrere seu un lamentable rastre de desvergonya, corrupció i misèria, aquests mateixos ens tendeixen ara la mà i ens perdonen els nostres pecats per tant malbaratament d’antany. Ens donen un copet a l’esquena i ens ensenyen el camí cap al paradís neoliberal. Sembla ser que la ciutadania, i de manera especial les treballadores i treballadors públics, hem estat dolents, frívols i malversadors. Però, tots tranquils: aquí vénen aquests il·luminats a rescatar-nos. Després d’un lustre d’esforços i d’estrènyer-nos el cinturó, si els rumors es confirmen, si la Merkel dóna via lliure, ens retornaran el que ens havien robat!

S’han donat unes quantes patacades electorals i estan ofegats en el fem dels últims casos de corrupció. Ni les lleis repressives que s’han tret de la màniga, ni les promeses electorals, ni els mil contes que s’inventin… Res d’això serà escut suficient per parar el que se’ls ve damunt. Són massa les víctimes que han deixat en la cuneta.

Els empleats i les empleades públiques som un més dels col·lectius damnificats. Res pot aplacar la indignació, el malestar i la ràbia que sentim; la irritació que ens produeixen els polítics de torn quan ens responsabilitzen del malbaratament en les administracions, mentre ells i elles, les causants del problema, es renten les mans i se’n van de rositas. Tots nosaltres hem patit, al costat de la resta de la població, les retallades i la precarietat d’unes polítiques criminals les conseqüències de les quals són nefastes.

Ara ha arribat el moment de dir ben alt i ben clar que no ens resignem, i que exigim un canvi radical en les polítiques i en les conductes dels nostres governants. Si de debò volen guanyar credibilitat, que comencin per aplicar la clàusula de revisió salarial i retornin íntegra la paga extra del 2012. Podrien continuar ampliant en un 10% la plantilla en totes les aèries de la funció pública per equilibrar les retallades desproporcionades que han dut a terme. Ja posats, haurien de despolititzar les administracions i fer valer la professionalitat de les empleades i els empleats públics. Finalment, s’haurien d’esforçar a recuperar totes i cadascuna de les competències privatitzades.

No totes hem sofert igual. Alguns —ja us podeu imaginar els qui són — han rebut retribucions extraordinàries per ser de confiança política i per argúcies similars, remuneracions que no tenen res a veure amb les seves funcions o les seves categories professionals. Acabar amb tota aquesta brutícia és urgent. El futur de tots està en joc. No deixem en mans d’estafadors el nostre futur.

Federació Estatal de Treballadors/es de l’Administració Pública – CGT

http://fetap.cgt.es/que-no-que-no-nos-enganais

Maniobres electoralistes del PP

ellsMaiNocropped-image001.pngimage005

Maniobres electoralistes del PP

El Govern del Partit Popular tindria prevista alguna mesura populista per a guanyar el vot dels funcionaris públics.

image004

Després d’anys d’oblit sembla que el Govern Central té pensada una bateria de mesures destinades a un suposada millora de les condicions salarials dels funcionaris.

És preocupant que des del Govern del Partit Popular es prenguin mesures d’aquest abast a pocs mesos de les Eleccions Generals que molt probablement tindran lloc a la tardor. Una possible mesura destinada a comprar les voluntats polítiques de molts treballadors públics i també un rentat de cara amb un missatge encobert de “recuperació econòmica”. Aquest missatge és fals i cal donar-hi resposta des del primer moment.

Ens sembla preocupant que durant aquesta legislatura el Govern del Partit Popular no hagi pres cap mesura destinada a la creació d’ocupació pública i que s’hagi dedicat a desballestar el Sector Públic amb una llista gairebé interminable d’externalitzacions de serveis. De la mateixa manera que recordem a l’Estat que manquen efectius a l’Administració Pública, que manquen també bones polítiques en matèria de prevenció de riscos laborals, dret a la negociació col·lectiva o un canvi integral de model a l’Administració que pugui dotar-la de mitjans per cumplir el seu paper social.

S’està duent a terme un llarg procés de desmantellament del sector públic que al final està resultant més senzill del que semblava, que consta de diferents fases: Qüestionament del servei públic com una cosa que depèn de com va l’economia per assegurar la seva existència. Es critica la manca d’eficàcia del sector públic també amb referències al rendiment laboral i introduint termes com la productivitat pertanyents a l’empresa privada, es disminueixen recursos, mitjans i sous amb la qual cosa no es pot prestar un bon servei. Això porta a l’estrès i la desmotivació del personal amb menys sou, recursos i pitjors horaris. Tot això porta a les queixes dels usuaris que reforcen la crítica inicial com a profecia autocomplerta. I es finalitza amb la substitució dels serveis públics que s’externalitzen a mans privades amb fortes subvencions públiques, més cars per als usuaris però molt rendibles per a les empreses privades.

És per això que davant aquest possible moviment de caràcter electoralista, CGT vol mostrar la seva més ferma oposició contra l’oportunisme mediàtic que està mostrant el Govern Central.

Girona, 25/06/2015.
logo

Para tod@s, todo. Para nosotr@s, nada.

/NoHayDerechoCGTCAT @CGTCAT

 

ACTIVITATS Dia d’alliberament LGTBI i Concert de Silvia Tomás

ellsMaiNocropped-image001.pngimage005

ACTIVITATS

Dia d’alliberament LGTBI i Concert de Silvia Tomás

 

(Ho publiquem amb retard).

Aquest cap de setmana es realitzaran diverses activitats a Girona. Per una banda les relacionades amb el Dia d’alliberament LGTBI i per altra banda, avui, per la Inauguració de l’Ateneu Popular Salvadora Catà, el concert de Silvia Tomás.

Dia d’alliberament LGTBI

Com cada any els col·lectius de defensa de l’alliberament sexual de les nostres comarques convoquen una sèrie d’activitats amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI.

Esteu convidats i convidades a aquest dia de l’alliberament LGTBI a la concentració i lectura de manifest que es farà al Pont de Pedra de Girona, a les 12:00 el dia 28 de juny. (La resta d’activitats podeu veure-les al cartell)

Reividindiquem tots els drets!!

Concert de Silvia Tomás

Concert de la cantautora compromesa Silvia Tomás (us la recomanem!) aquesta tarda a l’Ateneu Popular Salvadora Catà (Plaça Josep Pla) a les 19:00 amb motiu de la inauguració. També haurà pinxos i barra. Podeu escoltar les seves cançons aquí:

http://silviatomas.net/discografia/desaprendiendo/

image006image010

logo

Para tod@s, todo. Para nosotr@s, nada.

/NoHayDerechoCGTCAT @CGTCAT

 

Gràcies i enhorabona. La lluita per la defensa dels serveis públics continua.

Després de la jornada electoral d’ahir, som majoria a Girona i a la resta de les províncies catalanes.

gironaAGE


Gràcies a cadascuna i cadascú de les 143 treballadores i treballadors que heu donat suport a la candidatura de CGT-CAT. La vostra. 1 de Cada 5 funcionaris censats va decidir votar  CGT-CAT. 1 de Cada 3 d’entre aquells que van anar a votar.

Durant els propers 4 anys compatibilitzarem la nostra feina diària a  la nostra taula amb la lluita sindical, en la qual esperem que tots participeu d’una manera o d’una altra: responent els nostres comunicats, acudint i participant a les assemblees, trucant-nos personalment per telèfon o contactant-nos per e- mail i sent valents quan ens enfrontem davant d’una lluita concreta. Més avall us facilitem les nostres dades de contacte.

Sabem que la nostra manera de treballar no defraudarà a aquells que han apostat per nosaltres i esperem que aquells que han perdut la fe «en els sindicats» la recuperin quan  vegin que  a més d’honestedat i ètica, que «se le supone», hi ha d’altres formes d’organitzar-se ( l’assemblearisme, l’horitzontalitat i la inexistència de cúpules directives no són  qüestions menors a menystenir)  que són una garantia per l’acció sindical.

Delegats Electes:

NOMBRE LUGAR DE TRABAJO TELÉFONO E-MAIL
RAFAEL MUÑOZ CASTRO. INSS. GIRONA.  872 08 25 48 rafael-xoan.munoz@seg-social.es
CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ. TGSS. GIRONA. 972 40 9235 carlos.rodriguez4@seg-social.es
JAVIER LISTE LIMES. HACIENDA. GIRONA.  972 42 62 61 JListe@igae.minhap.es
CARLOS FERNÁNDEZ SOPENA. TGSS. FIGUERES. 972 67 85 58 carlos.fernandez3@seg-social.es
LUÍS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ. TGSS. OLOT. 972 27 08 85 luis.jimenez2@seg-social.es
MAITE FIOL VINAGRE. TGSS. FIGUERES. 972 67 85 58 maria-teresa.fiol@seg-social.es

 


 
Altres dades de contacte:

· Bústia CGT-CAT-SEG SOCIAL GIRONA: girona.cgt-cat.tgss@seg-social.es

· Bústia CGT-CAT AGE GIRONA: contacto@cgtagegirona.info

· Pàgina web: http://cgtagegirona.info.

Aquests han sigut els resultats a la resta de demarcacions catalanes. Enhorabona als companys:


bcnAGE

lleidaAGE

tarragonaAGE

Sigue leyendo

Candidatura CGT-CAT AGE Girona

436px-cgt1

ELECCIONS SINDICALS

JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARI 2015:

NO DEMANEM EL TEU VOT,

DEMANEM LA TEVA VEU

La Confederació General del Treball (CGT) es torna a presentar a les eleccions sindicals amb la finalitat de portar la veu de les nostres reivindicacions a un dels pocs espais d’acció sindical que ens deixa l’Administració, la Junta de Personal dels Funcionaris.
Els darrers 8 anys hem sigut la força més votada a les Comarques de Girona i la primera en representació també a les altres demarcacions catalanes. És per això que amb el vostre suport volem traslladar l’èxit del nostre model sindical alternatiu a les meses de negociació d’àmbit estatal i fer pressió des de tots els àmbits que ens sigui possible.

Ens cal el teu vot però també el teu suport en les mobilitzacions i diferents accions que es promouen en defensa del sector públic i dels drets laborals col·lectius, conscients que només des del dia a dia podrem fer front a la deriva privatitzadora i externalitzadora que vivim a l’Administració General de l’Estat.

 1. RAFAEL XOÁN MUÑOZ CASTRO
 2. CARLOS RODRIGUEZ LÓPEZ
 3. JAVIER LISTE LIMÉS
 4. CARLOS FERNÁNDEZ SOPENA
 5. LUÍS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
 6. MARIA TERESA FIOL VINAGRE
 7. LOURDES GONZÁLEZ HERRÁIZ
 8. DOMINGO SUÁREZ MARTÍNEZ
 9. ANNA GERONÈS ROIG
 10. LUIZ MAIZ SUÁREZ
 11. PILAR ORTEGA CALLEJA
 12. DIEGO GARCÍA VERA
 13. XAVIER ROIJALS LARA
 14. SUSANA RODRÍGUEZ NIETO
 15. INÉS HIDALGO SERRANO
 16. JOSÉ MANUEL MARTÍN MATEOS
 17. FRANCISCO DOMÍNGUEZ REINA
 18. MONTSERRAT FOSSOUL FANDIÑO
 19. FERRAN BLANC MUÑOZ
 20. ELENA MITJAVILA BUENDIA
 21. TERESA ARBONÉS FREIXAS
 22. ANA COMÍN DURBAN

VOTA CGT

Som assemblearis, no tenim subvencions ni alliberats, som alternatius

DEMANEM LA TEVA VEU

Vídeo i candidatura CGT-CAT Girona, ja ens coneixes

En estas elecciones sindicales, en CGT-CAT no nos jugamos liberados, ni subvenciones, ni privilegios de ningún tipo. Lo que nos jugamos, como trabajadores, es la oportunidad de cambiar el modelo sindical. Por eso:

cgt_image001

Otros sindicatos se juegan mucho en estas elecciones. Tienen mucho que perder. No es nuestro caso, porque:

 • No tenemos (no queremos) liberados sindicales. Son un lastre para la lucha sindical.*
 • No tenemos (no queremos) subvenciones. Son un lastre para la lucha sindical.* En el sector de la AGE renunciamos incluso al mínimo que por representación nos correspondería según la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).
 • No tenemos (no queremos) una cúpula directiva con los bolsillos llenos y firmando acuerdos a espaldas de los trabajadores. Son un lastre para la lucha sindical.* Defendemos un sindicalismo asambleario en el que las decisiones las toman los trabajadores, de abajo hacia arriba.

Nuestra candidatura no es la más extensa. No necesitamos presumir de tener la más larga. De lo que sí podemos presumir es de una candidatura sin humo ni paja. Sin gente de relleno. Cada uno de los 22 candidatos que presentamos creemos firmemente en el proyecto sindical de CGT-CAT.

1 Rafael Xoán Muñoz Castro. DP INSS. Girona. 12 Diego García Vera. UPI. Girona.
2 Carlos Rodríguez López. Admón. TGSS. Girona. 13 Xavier Roijals Lara. CSIC. Blanes.
3 Javier Liste Limés. Hacienda. Girona. 14 Susana Rodríguez Nieto.
4 Carles Fernández Sopena. Admón. TGSS. Figueres. 15 Inés Hidalgo Serrano.
5 Luís Jiménez Fernández. Admón. TGSS. Olot. 16 José Manuel Martín Mateos. URE 2 TGSS. Girona.
6 Maite Fiol Vinagre. Admón. TGSS. Figueres. 17 Francisco Domínguez Reina. Admón TGSS. Girona.
7 Lourdes González Herraiz. DP INSS. Girona. 18 Montserrat Fossoul Fandiño.
8 Domingo Suárez Martínez. CAISS. Ripoll. 19 Ferrán Blanc Muñoz. Admón. TGSS. Figueres.
9 Anna Geronès Roig. CAISS. Sant Feliu de Guíxols. 20 Elena Mitjavila Buendia. URE 3 TGSS. Figueres.
10 Lois Maiz Suárez. Costas. Girona. 21 Teresa Arbonès Freixas. Admón. TGSS. Figueres.
11 Pilar Ortega Calleja. URE 2 TGSS. Girona 22 Ana Comín Durban. URE 4 TGSS. Ripoll.

 

Compromisos de las delegadas y delegados de CGT.

 1. Las horas sindicales se utilizarán exclusivamente para la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Estas horas nunca podrán utilizarse para actividades particulares de los delegados y delegadas. Dichas horas deberán ser justificadas mensualmente ante la sección sindical y siempre que esta lo solicitara. Nunca se podrán utilizar las horas sindicales en un día de convocatoria de huelga.
 1. Las delegadas y delegados de CGT no tendrán liberaciones permanentes, compaginando la actividad sindical con la presencia diaria en el puesto de trabajo.
 1. No se utilizará la condición de representante de los trabajadores para el beneficio personal o la promoción dentro de la administración (mediante comisiones de servicio “a dedo” u otra forma de provisión de puestos irregular)o la aceptación de gratificaciones económicas irregulares. Tampoco para la mejora o trato de favor a nivel personal de familiares y/o amistades.
 1. Actuaremos con plena autonomía y renunciamos a cualquier subvención que nos pudiera corresponder por formación u otras vías. Sólo aceptamos el mínimo legal que fija la Ley Orgánica de Libertad Sindical en cuanto a permisos sindicales, local, medios materiales y derecho a realizar acción sindical en los centros de trabajo.
 1. Cuando se promuevan movilizaciones, actos de apoyo o acciones de lucha por parte de algún colectivo de la plantilla, los delegados y delegadas de CGT deberán acudir a dar su apoyo siempre que sea posible y más aún si esas movilizaciones coinciden en horas sindicales.
 1. CGT ha de velar por la transparencia de actuación, dando a conocer los datos y documentos  que afecten a l@s trabajador@s a quienes se representa mediante informaciones y comunicados.
 1. Las negociaciones con la Administración o cualquier organismo o jefatura no se producirán bajo secreto ni de espaldas a la plantilla. Por ello CGT se negará a participar en este tipo de reuniones.
 1. Cualquier actuación sindical que efectúen las delegadas y delegados de CGT será conocida, debatida y, si fuera necesario, sometida a la aprobación del colectivo afectado mediante la celebración de asamblea o referéndum vinculantes.
 1. Cualquier actuación sexista, racista, xenófoba u homófoba o, en general, que atente contra la dignidad de las personas y vaya en contra de la ética libertaria supondrá la inmediata autoexclusión como delegad@ de CGT.
 1. La vulneración de los principios de este código ético, de forma voluntaria y consciente, supone la autoexclusión como delegad@ de CGT. Las delegadas y delegados siempre tendremos nuestro cargo a disposición de la sección sindical.

Un sindicalismo honesto al servicio de l@s trabajador@s

Nuestra metodología asamblearia requiere participación activa. El voto cada 4 años no es suficiente para cambiar las cosas. Hay que movilizarse, participar en las asambleas, p y ser escuchado. Sólo así podemos trasladar la voz de los trabajadores a la Administración. Por eso no pedimos tu voto, pedimos tu voz:

cgt_image002

*¿Por qué son un lastre? La teoría la tenemos clara:

 • Los liberados son un lastre porque viven alejados de los problemas de los trabajadores. Estando cada día en tu puesto de trabajo:
  • No sobrecargas de trabajo a los compañeros de tu sección, que tendrán que hacer tu trabajo si estás liberado.
  • Estás accesible en todo momento: 35/37’5 horas semanales. No hace falta estar en un despacho un día a la semana para estar accesible.
  • Ves de primera mano el día a día. Los problemas con las externalizaciones informáticas, los problemas con la Administración electrónica,…
 • Las subvenciones son un lastre porque es muy difícil negociar con quien te subvenciona (muy difícil no, imposible). Lo único que puedes negociar en ese caso es cuántos cursos ofrecerás y con cuánto se te financiará por cada curso.
 • Las cúpulas directivas son un lastre porque toman decisiones sin tener en cuenta a las bases.

 

Pero también podemos ver un ejemplo práctico, claro y real: en julio de 2012 el “decretazo” con el que nos quitaron la paga extra, los moscosos y los días adicionales de vacaciones, suprimía también miles de liberados sindicales. En octubre, durante una jornada de huelga general, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA se reúnen con la Administración y firman un acuerdo (“El Acuerdazo”), que no devuelve ninguno de los derechos robados a los trabajadores. Que no responde en absoluto a la jornada de lucha que se estaba produciendo ese mismo día en las calles. Solamente devolvía liberados sindicales para las estructuras de los sindicatos, la mayoría en Madrid, a cambio de coartar su acción sindical de base, suprimiendo derechos recogidos en la LOLS y estableciendo cosas más graves como una nueva definición de Centro de Trabajo que derivaría a finales de 2014 en la reducción de los Comités de Salud Laboral a uno por provincia. Este Acuerdazo, se ofreció para firmar en el plazo de 10 días al resto de organizaciones sindicales. La primera respuesta de CGT fue que debido a nuestro funcionamiento asambleario, necesitábamos 40 días para poder consultar a nuestras bases en todas las provincias. Se nos concedió el plazo, nos leímos el acuerdo con calma y estupor, lo debatimos en cada provincia y por unanimidad decidimos no adherirnos al acuerdo, rigiéndonos con las garantías que ofrece la LOLS e impugnar judicialmente el acuerdo en las partes que entendíamos que afectarían igualmente, como la modificación de la definición de Centro de Trabajo.

logo

Para tod@s, todo. Para nosotr@s, nada.

/NoHayDerechoCGTCAT @CGTCAT

 

Una alternativa diferent

ASSEMBLEES A GIRONA
TGSS A LES 8 H.
INSS A LES 14 H.

cgt_image001

cgt_image002

VINE AMB LA CGT A SUPERAR LA NOSTRA CRISI PERSONAL, LA CRISI  DE LA PARTICIPACIÓ, LA CRISI DE  L´APATIA, LA CRISI DE NO FER RES, LA CRISI DE LA INSOLIDARITAT, LA CRISI DE L´INDIVIDUALISME, LA CRISI DEL “NO ES POT FER RES”, LA CRISI DEL QUE “ELS DEMÉS TENEN LA CULPA” (el Govern, els sindicats, els companys, els altres).

SI NO ET VA AGRADAR QUE ELS DEL” VOT UTIL”

SIGNESSIN L´ACORD PER A L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2007-2009

SIGNESSIN EL NOSTRE CONVENI COL.LECTIU (EBEP) SENSE CLÁUSULA DE REVISIÓ SALARIAL

SIGNESSIN I SE´N APROFITIN D´UN PLA DE PENSIONS , QUE CAP TREBALLADOR HA DEMANAT, QUE ES JUGUEN A BORSA LES APORTACIONS I QUE NO APORTA COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL A BANDA DE BENEFICIAR AL BBVA

SIGNESSIN LA RETALLADA A LES PENSIONS I LA JUBILACIÓ ALS 67 ANYS, SENSE PREGUNTAR A NINGÚ I EN CONTRA DE LA VOLUNTAT DE LA MAJORIA DE TREBALLADORS

RECOLÇA UN ALTERNATIVA DIFERENT

 SI CREUS QUE TOTS ELS SINDICATS SÓN IGUALS:

 CGT-CAT NO TÉ ALLIBERATS, SEMPRE ENS TROBARÀS AL NOSTRE LLOC DE TREBALL.

 CGT-CAT NO COBRA SUBVENCIONS PER FORMACIÓ NI PER CAP ALTRE CONCEPTE QUE NO SIGUI EL QUE LI CORRESPON PER DELEGATS OBTINGUTS

 CGT-CAT HA IMPULSAT LA JUNTA DE PERSONAL EN LES POQUES COMPETÈNCIES DE REPRESENTACIÓ QUE TÈ

 CGT-CAT ES VA MOBILITZAR PER UNA RPT JUSTA I PER A TOTHOM.

 CGT-CAT ES VA MOBILITZAR CONTRA EL PLA DE PENSIONS I VA RECOLLIR 20.000 SIGNATURES

 CGT.CAT HA CONVOCAT ASSEMBLEES PERIÒDIQUES, MANIFESTACIONS I CONCENTRACIONS ARREU DE L´ESTAT.

 UN ALTRE SINDICALISME ÉS POSSIBLE

ASSEMBLEARI

AUTÒNOM

HONEST

SENSE SUBVENCIONS

SENSE ALLIBERATS

VALENT

REIVINDICATIU

LLIBERTARI

ellsMaiNo