Archivo de la categoría: OEP

OEP del cos superior de meteoròlegs i diplomats de meteorologia

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure i promoció interna al Cos de Diplomats en Meteorologia de l’Estat. Ordre AAA/1379/2015. BOE de 10 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure i promoció interna al Cos Superior de Meteoròlegs de l’Estat. Ordre AAA/1378/2015. BOE de 10 de juliol de 2015.

Convocatòria de processos selectius al Ministeri d’Indústria, MAGRAMA i Ministeri de Sanitat.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure a l’Escala de Titolats Superiors d’Organismes Autònoms del Ministeri d’Indústria, Energia i i Turisme. Ordre IET/1371/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos d’Enginyers Agrònoms del MAGRAMA. Ordre AAA/1372/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos de Farmacèutics Titulars del Ministeri de Sanitat. Ordre SSI/1373/2015, BOE de 9 de juliol de 2015.

Convocatòria de diversos processos selectius al ministeri de Foment.

Convocats al BOE del passat 16 de juny de 2015 diversos processos selectius al ministeri de Foment.

  • Convocatòria per ingressar al Cos d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. (accés lliure i promoció interna)
  • Convocatòria per ingressar al Cos d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques (accés lliure).
  • Convocatòria per ingressar al Cos d’Enginyers Tècnics de Topografia (accés lliure i promoció interna).

Aprovada l’OEP 2015

Divendres passat es va aprovar l’oferta pública d’ocupació 2015. Hi haurà un total de 7416 places de torn lliure i 3834 places de promoció interna. Tot i ser un augment respecte OEPs anteriors no cobreix ni el 50% de la taxa de reposició (només en sectors considerats estratègics), per no parlar de la pèrdua d’ocupació acumulada durant els exercicis anteriors.