Archivo por meses: febrero 2017

Ens estan enganyant, defensem les pensions

Comunicat del secretariat permanent de la CGT de Catalunya

Una nova agressió contra els interessos de la gran majoria de la població s’està preparant. Com qui cuina un plat a foc lent, des de fa mesos els mitjans de comunicació (que depenen de grans empreses) i el govern central estan filtrant, dia rere dia, informacions sobre la insostenibilitat de l’actual sistema de pensions. Ens diuen que hi ha un dèficit de 16.000 milions d’€ a la Seguretat Social, que hi ha un envelliment de la població i que ambdós factors obliguen a modificar quines pensions cobrarem en jubilar-nos i el temps que haurem d’estar treballant per a poder-ne rebre. I poc a poc van apuntant les seves mesures que, curiosament, van en la direcció d’atacar directament les nostres condicions de vida. De manera resumida, el que plantegen és

1- Fomentar un treball cada vegada més precari. Ho estem patint ja en carn pròpia: les successives reformes laborals faciliten els acomiadaments, fan més fàcil empitjorar les nostres condicions laborals, augmenten l’ús discrecional dels nostres horaris per part de l’empresari, estenen encara més els contractes temporals, a temps parcial i els «mini jobs» i ens fan baixar els salaris a una majoria. Ser treballador/a i ser pobre és cada vegada més habitual, especialment si som joves, dones o migrants.

2- Promoure que del nostre sou ens haguem de pagar una part de la pensió. El seu argument és, directament, cínic. «Com que la teva pensió serà de misèria – ens diuen- hauràs de pagar un pla d’estalvis o pensió privada». Mentre els salaris van baixant progressivament, pretenen que nosaltres mateixos/es ens cobrim una part de la nostra pensió de jubilació. Uns diners que, a més, gestionaran entitats privades, que especularan amb els nostres diners de cara a obtenir-ne beneficis (que seran privats). Ja coneixem, a més, les misèries del sistema financer de l’Estat espanyol, que ha calgut rescatar amb diners públics.

3- Allargar encara més el temps que haurem d’estar treballant, més enllà dels 67 anys de la reforma de l’any 2011. Cada vegada ens aproparem més a allò de «treballar tota la vida» quan, paradoxalment, el desenvolupament de la productivitat del treball hauria permetre tot el contrari, treballar menys, treballar tothom i viure millor. Com ho faran si no ho aturem? Fàcil, modificant a l’alça les edats mínimes i màximes de jubilació i incrementant tant el temps mínim de cotització com les bases reguladores.

La destrucció de les pensions públiques no és una situació inevitable. És un projecte polític perfectament planificat des del capital i els governs de torn des de fa anys. La descapitalització de la Seguretat Social ha sigut premeditat i provocat. A banda de la destrucció de llocs de treball, la precarització laboral fa caure les cotitzacions. El manteniment dels topalls màxims de cotització i les exoneracions de cotitzar a determinades rentes salarials generen una pèrdua d’ingressos de 7.000 milions € l’any. I les bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social ha suposat un immens estalvi a les empreses a canvi de crear treball precari i molt barat.

I d’alternatives n’hi ha. Millorar les condicions de treball, els salaris i l’estabilitat dels contractes faria pujar els ingressos a la Seguretat Social. Revisar a l’alça els topalls màxims de cotització també, així com incrementar les cotitzacions de les empreses. En paral·lel es podria traspassar el finançament de la Seguretat Social i les pensions als Pressupostos Generals de l’estat. Aquestes alternatives no agraden al Capital que s’ha marcat com a un objectiu trinxar les nostres pensions i fer encara més negoci amb la nostra vida.

Des d’aquí fem una crida a que cap força política accepti negociar la reforma del Pacte de Toledo en els termes que proposen les asseguradores, els bancs i les grans empreses. Aquesta crida la fem extensiva als sindicats CCOO i UGT que, l’any 2011 ja van pactar una vergonyosa reforma de les pensions.

A tots ells, als partits i sindicats «oficials» els fem saber el nostre compromís ferm a defensar les nostres condicions de vida, presents i futures. I ho farem amb tota la nostra força, al carrer i als centres de treball. Poden escollir al costat de qui estan, amb el poble, amb la gran majoria o amb el capital privat, que només es mou per la voluntat de màxim benefici.

Vols deixar que et prenguin el pèl o vens a plantar-los cara?

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya
27 de febrer de 2017

[concursos] Consell General del Poder Judicial

Funcionarios del Subgrupo C1
Funcionarios del Subgrupo C2

La Inspección de Trabajo obliga a la TGSS a entregar toda la documentación sobre el amianto en el complejo de c/Astros

La denuncia fue presentada por la Junta de Personal y el Comité de Empresa a instancias de CGT

El pasado 23 de febrero (aunque acabamos de recibirlo) se ha emitido requerimiento por la Inspección de Trabajo a la Tesorería General de la Seguridad Social instándola a entregar a los representantes de las y los trabajadores toda la documentación acerca de la presencia de amianto en el complejo de C/ Astros. Este requerimiento es consecuencia de la denuncia que presentamos de manera unitaria todos los sindicatos del MEySS a través Junta de Personal y Comité de Empresa, a propuesta de CGT. Tuvimos que llegar a esta situación por la negativa de la DG de la TGSS a informar de manera previa, como es preceptivo, a los representantes de los trabajadores ante cualquier cuestión que les afecte. Máxime en un tema tan sensible como es la existencia de un riesgo grave para la salud del colectivo que supone la presencia de un material peligroso como el amianto.

El requerimiento pone las cosas claras en cuanto a las obligaciones de la TGSS. A continuación os resumimos lo más importante a expensas de posteriormente hacer un análisis más exhaustivo:

deberá adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores y sus representantes reciban información detallada y suficiente sobre:

 a) Los riesgos potenciales para la salud provenientes de la exposición al polvo de amianto…

b) …evaluación y control del ambiente de trabajo

c) Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores…

d) Los peligros especialmente graves del hábito de fumar…

e) La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de equipos de protección individual…

f) Cualquier otra información sobre precauciones especiales…

Este requerimiento hace mención especial al personal de mantenimiento y al de las contratas externas, obligando al servicio de prevención a elaborar unas instrucciones específicas para estos colectivos antes de que acabe el mes de febrero que deberá poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Y la cuestión más importante que contiene este requerimiento:

La información deberá ser puesta a disposición de los representantes de los trabajadores, mediante entrega física de la misma con fecha límite del 23 de febrero de 2017. Copia de esta misma documentación será enviada a la Inspectora actuante.

 En caso de que en el futuro se realicen tareas de desamiantado, los delegados de prevención o en su defecto los representantes legales de los trabajadores recibirán copia de los planes de trabajo…

En definitiva, este requerimiento de la Inspección de Trabajo deja claro lo que hemos defendido como CGT-CAT desde que tuvimos conocimiento de la presencia de amianto en Astros: que la TGSS debe informar antes de cualquier actuación tanto a los trabajadores como a sus representantes legales, y que informar al colectivo no es “alarmar” sino la más básica de las medidas de prevención. Es, por el contrario, el secretismo y la negación del riesgo de la presencia de amianto el mayor peligro para la salud del colectivo.

Nos ha costado meses de lucha para llegar a este resultado. Eso no es el final sino el comienzo de un proceso en el que vamos a estar muy vigilantes para que todo se haga correctamente. Una vez tengamos la documentación completa y después de haberla analizado informaremos al colectivo de manera exhaustiva, incluyendo la realización de asambleas en el edificio de Astros dentro de la jornada de trabajo.

Hemos demostrado que con una acción sindical tenaz y coherente se pueden lograr resultados positivos. Y hemos dejado claro que no vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud de los y las trabajadoras. Esperamos que por parte de la dirección de la TGSS se haya tomado nota y que a partir de ahora sus actuaciones estén basadas en la colaboración y en la consulta previa a los representantes legales de los trabajadores.

[concursos] MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

[concursos] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

[concursos] Ministeri de Justícia

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2