Concursos al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

. Convocatòria de concurs específic per la provisió de llocs de treball al MAGRAMA. Ordre AAA/1401/2015. BOE de 14 de juliol de 2015.

. Convocatòria de concurs general per la provisió de llocs de treball al MAGRAMa. Ordre AAA/1402/2015. BOE de 14 de juliol de 2015.

Concursos a l’AEVAL i a l’AEPD

. Convocatòria de concurs específic per la provisió de llocs de treball a l’Agència Estatal d’Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL). Resolució de 8 de juliol de 2015, BOE de 13 de juliol de 2015.

. Convocatòria de concurs general per la provisió de llocs de treball a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Resolució de 3 de juliol de 2015, BOE de 13 de juliol de 2015.

OEP del cos superior de meteoròlegs i diplomats de meteorologia

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure i promoció interna al Cos de Diplomats en Meteorologia de l’Estat. Ordre AAA/1379/2015. BOE de 10 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure i promoció interna al Cos Superior de Meteoròlegs de l’Estat. Ordre AAA/1378/2015. BOE de 10 de juliol de 2015.

Convocatòria de processos selectius al Ministeri d’Indústria, MAGRAMA i Ministeri de Sanitat.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure a l’Escala de Titolats Superiors d’Organismes Autònoms del Ministeri d’Indústria, Energia i i Turisme. Ordre IET/1371/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos d’Enginyers Agrònoms del MAGRAMA. Ordre AAA/1372/2015. BOE de 9 de juliol de 2015.

. Convocatòria de procés selectiu per torn lliure al Cos de Farmacèutics Titulars del Ministeri de Sanitat. Ordre SSI/1373/2015, BOE de 9 de juliol de 2015.