OEP: convocatòria per ingressar al SOIVRE

. Convocatòria per ingressar, per accés lliure al Cos d’Enginyers Tècnics del SOIVRE. Ordre ECC/1515/2015, de 16 de juliol. BOE de 27 de juliol de 2015.

. Convocatòria per ingressar, per accés lliure i promoció interna, al Cos d’Inspectors del SOIVRE. Ordre ECC/1516/2015, de 16 de juliol. BOE de 27 de juliol de 2015.

OEP: convocatòria procés selectiu per accedir al Cos d’Arquitectes Tècnics de l’Hisenda Pública.

Convocatòria per ingressar, per accés lliure i promoció interna, al Cos d’Arquitectes Tècnics al servei de l’Hisenda Pública. Ordre HAP/1492/2015 de 16 de juliol, BOE de 24 de juliol de 2015.