Si no defendemos a las más débiles, tenemos un problema

CGT denuncia el maltrato que reciben las Empleadas de Hogar por parte de la TGSS

En nuestras últimas visitas a diferentes agencias de la TGSS, han sido muchas las ocasiones en que nos habéis manifestado vuestra indignación por el maltrato que está sufriendo el colectivo de Empleadas de Hogar a consecuencia de la inobservancia, por parte de la Administración, en la aplicación de la normativa vigente. En el archivo anexo os adjuntamos copia de la carta que hemos remitido al director provincial de la TGSS, Rodrigo Mares, con respecto a este asunto. Si no obtenemos respuesta o ésta resulta insatisfactoria, buscaremos, por elevación, a otros interlocutores válidos que deberán explicar qué medidas se van a tomar para resolver el problema o justificar (si se atreven) porque no lo hacen.

Desde CGT queremos animaros a seguir utilizando nuestro sindicato como altavoz para denunciar las injusticias sociales de las que tengáis conocimiento por la inacción de la Administraciones Públicas.

Confederación General del Trabajo

Sindicato Federal de la Administración General del Estado

Comunicat del Comitè d’Empresa dels serveis de neteja viària de Girona

El Comitè d’Empresa dels serveis de neteja viària de Girona, volem posar de manifest que hem iniciat una vaga indefinida per tal de reivindicar millores pels treballadors del servei.

Fa anys que la plantilla, en un exercici de responsabilitat, ha fet un un esforç de moderació salarial a petició de l’Ajuntament i l’empresa. Toca revertir aquesta situació. A més, determinades categories professionals no veuen reconegudes salarialment les tasques que realitzen. Estem parlant dels peons i els peons especialistes, que han vist incrementades les seves tasques, el que suposa que hagin de suportar una major penositat i sobrecàrrega de treball.
D’altra banda reivindiquem una sèrie de mesures socials per millorar les condicions dels i les treballadores.

A l’empresa hem reclamat tot això però ni aquesta ni l’ Ajuntament responen d’acord amb les necessitats dels i les treballadores.
Pel què ens veiem amb la necessitat de prendre la mesura més bàsica per garantir els drets més bàsics: la vaga.

La nostra intenció no és perjudicar als habitants de la ciutat, al contrari, el nostre objectiu és fer respectar la tasca tan bàsica que realitzem per la ciutat. Però tan l’empresa com l’ajuntament ometen les nostres reclamacions més bàsiques i, en conseqúència, les de la ciutat.

La responsabilitat de resoldre aquesta situació està en mans de l’Ajuntament que ha de garantir una neteja viària de qualitat. I això passa per garantir els drets dels i les treballadors/es de la ciutat.

Fem una crida a la poblacio de la ciutat de Girona per tal que es solidaritzi amb nosaltres i en conseqüència pq vetlli pels interessos d la ciutat

Comunicat del Comitè d’Empresa dels serveis de neteja viària de GironaImatges de la primera jornada de vaga

1r de maig, la resposta és al carrer

Comunicat del SP de CGT Catalunya

Davant la vida podem prendre dues actituds: anar passant o implicar-nos en resoldre els problemes i canviar allò que va en contra nostra. Ara fa cent anys, els nostres avantpassats ho van tenir clar. L’any 1918, al barri de Sants de Barcelona, van reorganitzar la CNT per adequar el sindicat a la realitat de l’època i convertir-lo en una eina de lluita més potent. I acte seguit, van promoure la Vaga de La Canadenca, que va acabar sent general a moltes poblacions, i que els va permetre guanyar la jornada de 8 hores de treball. Era el primer lloc del món on s’aconseguia.

A ningú se’ns escapa que la majoria ara encara vivim millor que els que ens precediren, els i les treballadores de fa un segle. Els drets que ara tenim els van anar esgarrapant amb lluita i patiment, però també victòries, generacions anteriors a la nostra. Ha sigut gràcies a l’organització dels i les treballadores, al marge de les institucions i moltes vegades directament en contra, que es van anar guanyant aquestes millores en les nostres condicions de vida: obrint conflictes als centres de treball i prenent els carrers.

Ara, en canvi, tenim una sensació d’estar a la defensiva. Els darrers anys, amb l’excusa de la crisi i de les necessitats de reorganització del capitalisme, hem vist com les nostres condicions de vida es van deteriorant de manera progressiva: els salaris reals baixen, es van reformant i reduint moltes prestacions laborals, els poders polítics legislen incrementant els privilegis dels empresaris i retallant les nostres capacitats de defensa… Les successives reformes laborals, la “llei mordassa” i la submissió del sistema judicial als grans bancs en són varis exemples. Sabem de què parlem: ho estem patint en carn pròpia.

Davant d’això, tenim dues opcions. Una és acotar el cap i limitar-nos a anar passant. Ens deixen votar en unes eleccions que sabem que no serveixen de res, més enllà de legitimar el poder polític. I ens deixen gastar el poc diner que ens sobra del salari (si és que ens en sobra, cosa cada cop menys habitual) en una mica de consum. L’altra és plantar-nos, organitzar-nos i respondre col·lectivament no només per defensar-nos, sinó per seguir millorant les nostres condicions de vida. Els i les treballadores som la immensa majoria de la població del nostre país, del conjunt de l’Estat i de tot el món. Fent nostre l’eslògan del moviment feminista, si ens aturem, el món s’atura. Simplement cal que prenguem consciència de la nostra força, que ens organitzem i que ens decidim a exercir-la.

Aquest 1r de maig és una bona ocasió per recordar-ho. Som conscients que l’actual sistema econòmic i polític és una màquina d’explotació i d’opressió dels treballadores i treballadores. Tenim clar que no volem el futur de precarietat que aquest sistema ens ha preparat, que ens volem fer respectar i revertir aquesta tendència a l’empitjorament de les nostres vides. Per això ens cal enfortir la nostra capacitat d’organització. Des de la CGT ho tenim clar, i volem ser una eina en aquest procés. Adaptant-nos, com ara fa 101 anys, a una realitat canviant ja que el capitalisme va actualitzant ràpidament les seves formes d’organització, però mantenint intacta la seva base: l’explotació del nostre treball. Però volem començar a construir també aquesta resposta. Una resposta que implica lluitar fora de les institucions i al marge de les urnes, allunyant-nos dels seus cants de sirena que tant sovint han desactivat les nostres lluites.

Volem ser ingovernables perquè necessitem ser autònoms i actius. La lluita és als centres de treball i al carrer. On treballem per viure i on vivim. Només així tornarem a la dinàmica de recuperar drets i d’enfortir-nos per veure com una realitat viable fer el que és realment necessari: destruir el capitalisme i el patriarcat i edificar una societat lliure formada per persones lliures. On ningú ens oprimeixi i on ningú oprimeixi.

El 1r de maig, com la resta de l’any, la lluita és al carrer
Comunicat del SP de CGT Catalunya

Primer de Maig a Girona

Aquest 1 de Maig el Sindicat Únic de la CGT de Girona (i comarques) us convoquem als actes que tenim preparats:
10:30 Concentració
11 Manifestació
11:30 Xerrades
Discurs Àcrata: Anarcosindicalisme i anarquisme
Acció Directa i Anarquisme
Vaga Canadenca
GUERRA DE CLASSES!!!
Visca la REVOLUCIÓ SOCIAL!!!

Comunicat de CGT AGE Girona als treballadors davant les eleccions sindicals de 2019

Comunicat de CGT AGE Girona als treballadors davant les eleccions sindicals de 2019


Aquesta Secció sindical, per acord unànime dels seus membres, ha pres la decisió de no presentar-se a les properes eleccions sindicals previstes a l’Administració General de l’Estat. Aquest acord ha estat pres com a conseqüència de diverses circumstàncies coincidents en el temps: trasllat de companys, excedències, jubilacions … etc., Que han minvat seriosament les capacitat de dur a terme una tasca sindical amb garanties de resposta als nombrosos problemes que pateix la Administració Pública a Girona.

D’altra banda, l’acció sindical de CGT d’orientació netament assembleària i que va renunciar al seu moment a tot tipus de subvencions i alliberaments, s’ha trobat amb la poca participació i falta d’implicació dels propis treballadors, sense els quals no entenem la presa de decisions.

CGT sempre ha defensat l’acció directa i la mobilització com a forma de millorar les condicions dels treballadors de l’Administració Pública. Això en l’actual conjuntura resulta il·lusori i frustrant, per la pròpia manca de participació i el nul interès de les organitzacions sindicals en revertir aquesta dinàmica que pels beneficis que els aporta, per descomptat, no estan disposats a canviar.

Tot i haver estat, durant els últims anys, la força representativa majoritària a l’AGE de Girona, hem de reconèixer honestament que no hem estat capaços de posar en pràctica el nostre model sindical per defensar en millors condicions els drets del col·lectiu al que representem. En qualsevol cas la secció sindical de CGT AGE GIRONA, seguirà estant present i a disposició de qualsevol company que necessiti de la nostra experiència en tot allò que pugui suposar una ajuda en el dia a dia i, en fi, per tot allò que pugueu plantejar.

Us donem les gràcies per tot el suport que hem sentit tots aquests anys i els companys que seguim i aquells que vulguin col·laborar, continuarem amb vosaltres. Tot i no presentar-nos a aquesta convocatòria d’eleccions sindicals, seguim constituïts com a secció sindical, i podeu contactar amb nosaltres en aquesta adreça electrònica contacto@cgtagegirona.info i informar-vos a través del web de la nostra secció sindical: https://cgtagegirona.info .

SECCIÓ SINDICAL CGT-AGE-GIRONA

Comunicado de CGT AGE Girona a los trabajadores ante las elecciones sindicales de 2019

Esta Sección sindical, por acuerdo unánime de sus miembros, ha acordado no presentarse a las próximas elecciones sindicales previstas en la Administración General del Estado. Esta decisión ha sido tomada como consecuencia de diferentes circunstancias coincidentes en el tiempo: Traslados de compañeros, excedencias, jubilaciones…etc., que han mermado seriamente las capacidad de llevar a cabo una labor sindical con garantías de repuesta a los numerosos problemas que padece la Administración Pública en Girona.

Por otra parte, la acción sindical de CGT de corte netamente asambleario y que renunció en su momento a todo tipo de subvenciones y liberaciones, se ha encontrado con la poca participación y falta de implicación de los propios trabajadores, sin los cuales no entendemos la toma de decisiones.

CGT siempre ha defendido la acción directa y la movilización como forma de mejorar las condiciones de los trabajadores de la Administración Pública. Ello en la actual coyuntura resulta ilusorio y frustrante, por la propia falta de participación y el nulo interés de las Organizaciones Sindicales en revertir esta dinámica que por los beneficios que les aporta , por supuesto, no están dispuestos a cambiar.

A pesar de haber sido, en los últimos años, la fuerza representativa mayoritaria en la AGE de Girona, debemos reconocer honestamente que no hemos sido capaces de poner en práctica nuestro modelo sindical para defender en mejores condiciones los derechos del colectivo al que representamos. En cualquier caso la sección sindical de CGT AGE GIRONA, seguirá estando presente y a disposición de cualquier compañero que precise de nuestra experiencia en todo aquello que pueda suponer una ayuda en el día a día y, en fin, para todo aquello que podáis plantear.

Os damos las gracias por todo el apoyo que hemos sentido en todos estos años y los compañeros que seguimos y aquellos que quieran colaborar, continuaremos con vosotros. A pesar de no presentarnos a esta convocatoria de elecciones sindicales, seguimos constituidos como sección sindical, podéis contactar con nosotros en esta dirección mail contacto@cgtagegirona.info e informaros a través de la web de nuestra sección sindical : https://cgtagegirona.info.

SECCIÓN SINDICAL CGT-AGE-GIRONA

Funciona??

MACRO

EXPLOSIVA IMPOSICIÓN

LA OBLIGACIÓN TELEMÁTICA,  QUE AHORA NOS AFECTA.

QUE “NO FUNCIONA” Y LA DIFERENCIA DE TRATO

Lo que NO APLICAN A LOS NIVELES SUPERIORES, lo imponen a los funcionarios de niveles inferiores  con LA  PRESENTACIÓN  DE LA SOLICITUD POR MEDIOS TELEMÁTICOS.

Dos concursos recientes del mismo Ministerio: uno con la IMPOSICIÓN TELEMÁTICA, el del MACRO (BOE 18.03.2019) y otro donde, precisamente para pedir niveles altos,  se permite la presentación en papel y registro  ordinario (BOE 26.03.2019).

La SUBSECRETARÍA del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, IMPONE a los funcionarios de nivel 18 e inferiores, la presentación de la solicitud por medios electrónicos. LA FAMOSA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, que como una bomba les estalla en la cara y deja en evidencia los agujeros del sistema  convirtiendo un  sencillo trámite de 10 minutos  en algo farragoso o imposible de realizar, al menos transcurridos 10 días desde el inicio del procedimiento y múltiples intentos.  Lo que nos pone en la piel de esos ciudadanos a los que también se impone despiadadamente la tramitación telemática,  con unos sistemas informáticos que son una  AUTÉNTICA PATATA, que  AHORA SUFRMIOS nosotros , al intentar tramitar algo que no podemos.

Los funcionarios,  de momento, no deberíamos estar obligados a comunicarnos por medios telemáticos, pues la Administración no ha establecido REGLAMENTARIAMENTE la forma de hacerlo (Art. 14.2.e de la Ley 39/2015)

Artículo 14 Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

  • e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Y si el Ministerio  lo hubiera  regulado sería igual para TODOS. PERO…….

COMO LA LEY DEL EMBUDO:

ANCHO POR ARRIBA Y ESTRECHO POR ABAJO.

8 de marzo: Huelga General Feminista de 24 horas

La convocatoria de huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo de 24 horas parte del movimiento feminista. La CGT y otros sindicatos dan cobertura legal a la huelga de 24 horas. El Ministerio de Trabajo ignora la huelga de general de 24h y no informa a la plantilla de su derecho a secundarla.

El pasado 8 de marzo de 2018 se produjo la mayor movilización social por los derechos de las mujeres en la historia de este país (y seguramente del mundo). Cientos de miles de mujeres –y también hombres comprometidos con la igualdad- secundaron la convocatoria de huelga y salieron a la calle en prácticamente todas las ciudades.

Este año 2019 se realizará la 2ª HUELGA GENERAL FEMINISTA, en los mismos términos que el año pasado. Desde el movimiento feminista se aspira a terminar con la cultura machista y depredadora, para acercarnos a un nuevo horizonte colectivo, donde la vida y sus cuidados, la igualdad y la libertad de todas las personas, especialmente de las mujeres más oprimidas, se sitúe en el centro de nuestra organización social. Por ello, es un movimiento social que nos hará avanzar en igualdad, mientras no cede el territorio ante los ataques del fascismo y la derecha. Una Huelga Feminista, que pretende visibilizar la gran aportación de las mujeres a la sostenibilidad social, tanto en el ámbito de los cuidados, la educación, el consumo y el empleo, cuestionando los aspectos de estos ámbitos que son aún hoy injustos, por su trato desigual hacia las mujeres.

Y de nuevo este año, la CGT (al igual que otros sindicatos) ha convocado legalmente una HUELGA GENERAL DE 24 HORAS en todo el territorio nacional, en todos los sectores productivos, tanto públicos como privados, que afecta tanto a mujeres como a hombres. Por su lado CCOO y UGT al margen de la convocatoria del movimiento feminista convocan sólo 2 horas de paros simbólicos. Y como el ridículo siempre puede ser superado, CSIF (que el año pasado no convocó) y USO sólo convocan 1 hora de paro. La convocatoria de Huelga General de 24 horas de CGT fue formalizada ante el Ministerio de Trabajo el pasado día 13 de febrero de 2019 (adjuntamos la convocatoria) y por tanto es perfectamente legal y da cobertura a todas aquellas personas que decidan secundarla.

Hasta ahí todo bien. Para nuestra sorpresa el Ministerio de Trabajo difunde una nota informativa a todos los centros donde en base a Función Pública ignora la existencia de la HUELGA GENERAL DE 24H convocada por CGT e informando únicamente de los paros simbólicos de CCOO, UGT, CSIF y USO. Evidentemente la Administración –igual que las empresas- prefieren informar de aquellas convocatorias que menos molestias le provoquen y silenciar aquellas más decididas y combativas. Puestos en comunicación con los responsables del Ministerio de Trabajo para aclarar esta situación, reconocen que ha sido un error suyo -seguramente debido al registro electrónico y los fallos que tiene este sistema- y que se pondrán en contacto con Función Pública para solucionar el problema y emitir una nueva nota. Pero vemos como esta rectificación no se produce y las nuevas notas informativas siguen sin dar cuenta de la convocatoria de HUELGA GENERAL DE 24 HORAS. Si en un primer momento podemos dar por buena la versión del Ministerio acerca de un error suyo y su voluntad de solucionarlo, la emisión de nuevas notas informativas en los mismos términos que la primera nos hacen dudar de su buena fe y su empecinamiento en ignorar la convocatoria legal de CGT sólo podemos entenderla como un intento de dificultar el derecho de huelga y una práctica antisindical. Y por tanto NOS RESERVAMOS EL DERECHO A INICIAR MEDIDAS LEGALES CONTRA EL/LA LOS/LAS RESPONSABLES de esta situación por comportamiento antisindical y por vulnerar el derecho fundamental de huelga. No vamos permitir que desde el propio Ministerio de Trabajo se vulnere el derecho fundamental de huelga.

Por tanto, si tenéis intención de secundar la HUELGA GENERAL FEMINISTA DE 24 HORAS (cosa que os animamos a hacer) esta convocatoria es perfectamente LEGAL y cuenta con toda la cobertura necesaria para que podáis realizarla sin ningún problema. Esta convocatoria cubre todos los turnos, centros y servicios, durante toda la jornada y afecta tanto a mujeres como a hombres, sea cual sea su relación laboral (personal funcionario, interino o laboral).

A LA HUELGA GENERAL FEMINISTA

VIVA EL 8 DE MARZO. VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES

Confederación General del Trabajo

Sindicato Federal de la Administración General del Estado

8 de Març: Per què fem vaga?

Per què fem vaga?

Fem vaga per visualitzar i acabar amb la discriminació que pateixen les dones a l’àmbit laboral pel fet de set dones. Alguns exemples:

  • La contractació a temps parcial per poder “conciliar” el treball fora i dins de casa.
  • Dificultat superior per accedir a un lloc de treball pel “risc” que es puguin quedar embarassades i/o haver de tenir cura de tercers.
  • Salaris inferiors: Les dones cobren un 23% menys que els homes.
  • Salaris inferiors per aquelles feines atribuïdes històricament a les dones.
  • Majors dificultats per ascendir professionalment
  • Major taxa d’atur femení
  • Discriminació i maltracte al lloc de treball de les dones migrants i refugiades, sobretot treballs sense contracte ni seguretat social.
  • Assetjament laboral pel fet de ser dones.

Fem vaga contra les violències masclistes a les que ens trobem sotmeses les dones. Han estat assassinades 11 dones en el que portem d’any. No només és violència això, aquesta és la més brutal, però diàriament les dones ens veiem sotmeses a violències pel judici al nostre cos, a la nostra conducta, per complir amb cànons imposats per aquesta societat capitalista i patriarcal.

Qui està convocat a la vaga general feminista de 24 hores el proper 8M?

Tothom, dones i homes de qualsevol professió.

Si sóc home, què he de fer el 8M?

Fer vaga a la teva empresa: sigues solidari amb les teves companyes. En el cas que a la teva empresa hi hagués serveis mínims ordenats per les administracions públiques (Generalitat, Estat), ofereix-te per a que no hi hagi cap dona a qui es negui el dret de vaga. Encarrega’t dels treballs de cures a casa o de la logística de la vaga.

AVANCEM LLIURES I COMBATIVES, NI UN PAS ENRERE!

PER TU, PER NOSALTRES, ATUREM EL MÓN

8 de Marzo de 2019: Sin nosotras el mundo no funciona